FITIR SADAKASI VE GÜNÜ

Fıtır Sadakası (Fitre) Nedir?:

Fıtr sözlükte “Orucu açmak”, fitre de “Yaratılış” anlamına gelir. Buna “Fıtır sadakası” denir ki, fıtrat sadakası, yani sevap için verilen yaratılış atıyyesi demektir. Halkımızca fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); Ramazanda orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105).

Vacip oluşu, sünnetle sabittir:

İbnu Ömer (ra) rivayetle, Resulullah (sav); “sadaka-i fıtrı, müslümanlardan büyük-küçük, kadın-erkek, her bir hür ve köle üzerine bir sa’ hurma veya bir sa’ arpa olarak farz kıldı.” (Buhari, Zekat 70, 71, 73, 74, 76, 78; Müslim, Zekat 13, (984); Muvatta, Zekat 51, 53, 55, (1, 283))

Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi) rivayetle, Resulullah (sav) Mekke caddelerinde dellal çıkararak şöyle ilan ettirdi: “Duyduk duymadık demeyin! Sadaka-i fıtr her müslümana, erkek-kadın, hür-köle, küçük-büyük olsun vaciptir. Bu, ya iki müdd buday veya onun dışında bir sa’ yiyecektir.”(Tirmizi, Zekat 35, (674)

Mükellef olan bir kişi, kendisinin ve ailesinin fitrelerini vermekle sorumludur. Hz. Peygamber (sav), köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

‫الفطر الخيرية‬‎ ile ilgili görsel sonucuFıtır sadakasının vacip olma zamanı:

Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Bir kimseye “Sadaka-i Fıtr”ın vacip olması için,:

Birinci şart: o kimse müslüman olmalıdır.

İkinci şart: Nisab miktarı mala sahip olmalıdır.

Üçüncü şart: O Kimsenin hür olması gerekir.

Dördüncü şart: Velayet ve Bakmakla Yükümlülük. Kişinin kendi dışındaki kimselerin fıtır sadakası ile yükümlü sayılması için, bunların kendi velayeti altında olan ve bakmakla mükellef bulunduğu kimselerden olmaları gerekir.

Beşinci şart: Vakit. Hanefilere göre fıtır sadakası ramazan bayramının birinci günü fecrin doğuşu ile (tan yeri ağarınca) vacip olur.

Fitrenin Miktarı Ne Kadardır?:

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Fitre şu dört yiyecek maddesinden Vacip olur:  1. Buğday, 2. Arpa, 3. Hurma, 4. Kuru üzüm.

Miktarları: Buğdaydan yarım sa’dır. Arpadan ve hurmadan bir sa’dır. Buğdayın unu ve kavrulmuşu verilir. Arpanın unu ve kavrulmuşu da arpa gibidir. Ekmekten fıtra vermek caiz olmaz ancak itibari kıymetiyle verilirse bu caiz olur. Sahih olan kavil de budur. Kuru üzüm hususunda ihtilaf olunmuştur. Ancak zahir rivayete göre; kuru üzümden bir sa’dır.nBir sa’nın ağırlığı; 1040 dirhemdir. Dirhem-i örfi esas alındığında; 3,334 kg’dır!.. Dolayısıyla Arpa, Hurma ve Kuru Üzüm’den itibâriye kıymeti hesaplanırken, bunun esas alınması, fakirler için daha münasibtir. (Dirhem-i şer’i ise; 2,920 kğ’dır). Buğday için ise yarım sa’ 1,667 kg’dır. Bunların bizzat kendileri verilebileceği gibi; kıymetleri de “Fıtra” olarak verilebilir.

sadaka fitir ile ilgili görsel sonucuFıtır Sadakası (Fitre) Kimlere  Verilmez?:

Kişi dinen zengin sayılanlara, usulüne (anne, baba, dedeler ve nineler), füruuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez.

Fıtır Sadakası (Fitre) Kimlere Verilir?:

Feteva-ı Hindiyye’de: “Bir ferdin sadaka-ı fıtr’ı ancak bir fakire verilir. Şayet bir fitre iki veya daha fazla fakire taksim edilmiş olursa, bu caiz olmaz. Bir ailenin veya cemaatin fitrelerinin tamamı, bir fakire verilebilir.  Bir kimse fitresini  bir kaç yoksula verebilir diyenlerde vardır. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır. Fitre ikamet ettiğiniz yerdeki yoksullara verilmesi en güzel olanıdır. Başka yerlere gönderilmesi mekruhtur.

sadaka ile ilgili görsel sonucu2019 Fitre Bedeli Ne Kadardır:

2019 yılı için Bir fitre bedeli 23 TL. dir.

Fitre Şeytanı Kahreder:

Veki’ bin Cearrah (ra) Ramazan için sadaka-i fıtır, namaz için sehv secdesi gibidir dedi. Peygamber efendimiz (sav), oruçlunun fuhşiyyattan temizlenmek için fıtır sadakası vermesini lüzumlu kıldı ve sanki sadaka-i fıtır, günah, fuhuş, yalan, gıybet ve nemimeden,  söz taşıyıcılıktan, şüpheli şeyleri yemekten, yabancı kadınlara, kızlara bakmaktan oruçlunun orucuna gelen noksanlığı telafi için kabul edildi.

Sadaka-i fıtır, oruçlunun günah ve kusurlarına keffaret oruçlu için bütünleyici ve zorlayıcıdır. Nitekim tevbe ve istiğfar günahlar için keffaret, sehv secdesi de namazın noksanını tamamlamak içindir.

Namazda eksikliğin meydana gelmesine şeytan sebep olduğu halde, sehv secdelerinin yapılması, şeytanı kahretmek için olduğu gibi, günahlardan tevbe ve Ramazan için fitre verilmesi de şeytanı kahretmek, aşağılamak içindir.

Ya Rabbi, bizi ve bütün müminleri, şeytanın şerrinden, aldatmasından, tuzağına düşmekten koru. Dünyanın afet ve belasından bizlere selamet ver. Dünyadan rahmetinle çıkmamızı nasip et. Amin, ya ekremel ekremin!

 

 

 

Lüten Yazıyı Paylaşın Ve Beğenin :
manevidestekdayanisma@hotmail.com
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Instagram

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir